Infaller Allmaktens natt (Laylat al-Qadr) under den 27:e natten av Ramadhân?

Det råder stor meningsskiljaktighet mellan de lärda kring exakt när denna välsignade natt infaller. Infaller sen samma natt varje år eller förflyttas den? Infaller den i hela Ramadhân eller inom de tio sista nätterna?

De flesta lärda menar att Allmaktens natt finns att finna i de tio sista och udda nätterna av Ramadhân, sedan råder där meningsskiljaktighet kring om det är samma natt varje år eller om den förflyttar sig mellan de tio sista udda nätterna. Som stöd för detta finns otaligt många hadither som anger olika nätter och att de bör sökas i de tio sista udda nätterna.

Utav dessa är hadithen som rapporteras i Bukhari och Muslim där Sändebudet ﷺ säger: ”Sök Allmaktens natt i de udda [nätterna] utav de sista tio i Ramadhân.”. 

Varför urskiljer då vissa muslimer just den 27:e natten? 

En del lärda menar att det är den mest troliga av nätter och ytterligare en delar menar att det är alltid den 27:e natten. 

Denna åsikt styrks av vissa hadither likt den autentiska  hadithen som återberättas av imam Ahmad i hans Musnad från Ibn ‘Abbas [رضي الله عنهما] som berättade att en man kom till Profeten ﷺ och sa: O Guds profet, jag är en gammal man och att stå upp i bön under nattetid är svårt för mig. Ange för mig en natt vari Gud må leda mig till Allmaktens natt. Profeten ﷺ sa: Stå upp i bön under den [tjugo]sjunde natten [av Ramadan].”

Denna åsikt har även rapporterats från en del följeslagare så som Ubayy ibn Ka’b [رضي الله عنه] som i Sahih Muslim återberättas ha sagt: “Vid Allah, jag vet säkerligen vilken natt det är. Det är den natten som Guds sändebud ﷺ befallde oss att stå upp i bön i. Det är den sjugosjunde natten.” 

Det är likaså Hanbali-skolans vedertagna åsikt och en av de åsikter som rapporterats från imam Abu Hanîfah. 

Därmed är detta en legitim åsikt och där råder inget klander i åsikter vari råder legitim meningsskiljaktighet.

Avslutningsvis vill jag påminna om då de troendes moder ’Ai’sha [رضي الله عنها] frågade Sändebudet ﷺ vad hon skulle säga om hon fann Allmaktens natt. Svarade han ﷺ henne med att hon skulle be till Gud sägandes:

اللَّهُمَّ إنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفوَ فَاعْفُ عَنِّي 

”O Allah sannerligen är du förlåtande och älskar förlåtelsen, förlåt därför mig.”

Må Allah förlåta oss under dessa välsignade nätter.