”Bland de troende finns det män som håller fast vid de löften som de har avgett inför Gud; av dem har några fått ge sina liv; andra avvaktar [sin tur] utan att vackla i sin beslutsamhet.” [33:23]

Det finns ingen tvekan om att många muslimska kvinnor på senare tid har beslutat sig för att ta av sig slöjan, trots att det råder konsensus bland lärde att hijab är obligatoriskt. Ofta när blygsamhet diskuteras som en dygd  i vår gemenskap, är diskussionen nästan alltid exklusivt centrerad kring muslimska kvinnors blygsamhet. Personligen känner jag att när man diskuterar blygsamhet – både karaktär (inre) och klädsel (yttre) – måste ett större fokus läggas på männen som bidragande till blygsamhetens tillbakagång inom gemenskapen. Även om det är många faktorer bakom muslimska kvinnors beslut att ta av sig sin slöja, är dessa inte en del av denna specifika diskussion. Det är min övertygelse att många av orsakerna bakom tillbakagången av blygsamhet baseras främst på bristen av blygsamhet bland muslimska män (och dubbelmoralen de tenderar upprätthålla). Genom att återupprätta den profetiska ridderligheten och den maskulina blygsamheten inom sig, kan muslimska män mer verkningsfullt bidra till upprätthållandet av blygsamhet i den muslimska gemenskapen.

I en djupsinnig profetisk hadith, ger Guds sändebud ﷺ oss en förståelse av gemensam blygsamhet och kyskhet som sätter ett större (men inte exklusivt) ansvar på männen. Han ﷺ sade: ”Var goda gentemot era föräldrar, så kommer era barn vara goda gentemot er; var dygdiga, så kommer era kvinnor vara dygdiga.” [Tabarâni – klassificerad som Hasan]

Den första halvan av profetens ﷺ uttalande är generell, medan den andra halvan av återberättelsen är riktad specifikt till männen. Ett sätt att förstå denna profetiska hadith är att ifall muslimska män implementerar blygsamhet och kyskhet inom sig själva, kommer deras dygderika karaktär sprida sig och positivt påverka även kvinnor. I förlängningen är det motsatta även sant: om män förlorar sitt sinne för kyskhet, kommer deras omoral att negativt påverka kvinnor i samhället. Om man tar en stund till eftertanke över hur detta i praktiken hade sett ut i samhället, kommer man inse dess sanning, särskilt i dagens värld. Det räcker med att nämna att porrindustrin, som i grund och botten omvandlar kvinnor till sex-slavar, är främst styrd av män.

Faktum är att vi lever i en hyper-sexualiserad värld besatt av utseende, och detta presenterar svåra utmaningar för det muslimska spirituella psyket. Vi är bombarderade med oanständiga bilder (ofta emot vår vilja) av den mänskliga kroppen som påverkar oss medvetet och undermedvetet, vilket gör det till en kamp i motvind att vara en kysk och anständig människa. Trots det är det så att definitionen av en rättfärdig muslim är den som kämpar emot sina låga begär och rengör sitt Jag från världens fläckar. Profeten ﷺ sade, ”Islam började som en främling och kommer att återvända som en främling såsom den startade. Därför är främlingarna välsignade som kvarstår som dygdiga när alla andra blivit korrumperade.” [Sahih Muslim, Tirmidhi]

Oavsett vad vi är omringade av måste muslimska män hålla sig till en högre standard av moral och dygd. När muslimska män tar sin fromhet, utbildning och karaktär på allvar, kommer våra ädla kvinnliga motsvarigheter erkänna och uppskatta det som är inom oss. Vi måste avskaffa dubbelmoralen som existerar inom våra gemenskaper – inte genom att sänka standarden för feminin blygsamhet, utan snarare genom att kräva att muslimska män lever upp till standarder av blygsamhet som redan blivit oss givna av Gud och Hans profet ﷺ. När muslimska män glor på halv-nakna kvinnor (vare sig offentligt, på televisionen eller på nätet), agerar och talar oanständigt, och visar upp större uppskattning för omoraliska kvinnor, vad för slags meddelande skickar då detta till muslimska kvinnor som försöker vidmakthålla sin värdighet i det inre och yttre? Många gånger när muslimska kvinnor ser allt för många muslimska män som agerar på detta sätt, förlorar de hoppet om att hitta en rättfärdig man och frågar därför ibland sig själva varför de ens bryr sig om att bära slöja. Om muslimska män håller sig själva till en högre standard, agerade som gentlemän, och uppskattade de upphöjda egenskaperna hos kvinnor såsom barmhärtighet, trovärdighet, lojalitet och blygsamhet, kommer muslimska kvinnor känna sig mer uppskattade för sin kamp att vara blygsamma, eller åtminstone känna att muslimska män kan relatera till detta.

Att vara en man gör dig inte till en riktig Man. En man är skapad genom hederlighet, tillförlitlighet och dygderik karaktär. Profetenﷺ var den bästa människan och den bästa mannen som någonsin gått på denna planet, och ett av hans mest enastående dygder var hans djupa blygsamhet. Han är vår standard; han är vår mästare; han är vår förebild  – må Allah välsigna honom och ge honom frid! Vi måste hålla oss själva till en högre standard och inte orättfärdigt lägga hela bördan av gemensam blygsamhet på våra systrars axlar. När män stiger fram och tar större ansvar i sin blygsamhet, kommer det att visa vår omtanke för och solidaritet med våra muslimska systrar, och skapa en känsla av samarbete mellan de troende männen och kvinnorna. När muslimska män uppvisar större uppskattning gentemot muslimska kvinnors strider genom att vara upprätta män, kommer det få våra systrar att verkligen känna sig uppskattade och skapa en hållbar moralisk omgivning inom våra gemenskaper.

Som den stora poeten, Amir Sulaiman, en gång sade, ”När en man sannerligen är en man, gör det en kvinna bekväm att sannerligen vara en kvinna.”

Författat av ustadh Amjad Tarsin

Originalets titel ”Hijab: A Male Perspective”

Omtolkat till svenska av Mohammad Khalil