Vi har blivit kontaktade av många gällande Ramadhans början och vi har följande punkter att säga:

1. Det är viktigt att förstå att meningsskiljaktighet i rättsliga frågor är en del av vår tradition och redan under följeslagarnas tid inledde man Ramadhan olika dagar i olika geografiska delar av världen, och man var medveten om det.

2. Meningsskiljaktighet i rättsliga frågor är tillåtet och en viktig del av den muslimska traditionen. Denna meningsskiljaktighet blir inte helt plötsligt förbjuden precis innan månaden Ramadhan varje år.

3. Att, i dessa frågor, påstå att en viss åsikt är absolut sanning och inget annat får följas, är alltså något främmande för vår tradition så som vi ärvt den från de rättslärda bland de rättrådiga föregångarna [al-salaf al-salih].

4. Det finns en legitim rättslig grund [inom Ahl al-Sunnah wa al-Jama’as fyra rättsskolor] för att inleda fastan antingen lördag eller söndag [gällde år 2014] . Med andra ord är detta en legitim meningsskiljaktighet [ikhtilaf mu’tabar] och man kan välja att följa den åsikt man föredrar. Man får därmed inte heller fördöma de som följer en annan åsikt än den man väljer.

Råd:

Då det råder giltig meningsskiljaktighet i denna fråga och det är tillåtet att följa vilken av åsikterna man önskar, ger vi rådet att följa den åsikt som leder till minst osämja och praktiska problem i ens närmsta krets. Dvs. följ den moské du brukar be i, eller det som huvuddelen av din familj följer.

Varning:

Den som använder sig av denna situation för politiska, sekteristiska eller andra världsliga syften och således är delaktig i att skapa splittring, fientlighet och osämja mellan muslimer, är den som är i SANN fara. Inte den som fastar en dag tidigare eller senare.

Må Allah förlåta oss våra brister, välsigna detta samfund och ena våra hjärtan i denna välsignade månad av Ramadhan.

Med hälsningar av frid,

Salahuddin Barakat