FRÅGA

”I Koranen kom jag förbi en vers (Surat al-Maidah, vers 51) som verkar indikera på att muslimer inte får ha icke-muslimer som vänner. Kan ni klargöra?”

SVAR

Ett av de stora problemen vi lider av är att man tar texter ur sin kontext och sedan försöker förstå vad de innebär. På detta sätt gör man sig själv och texten i fråga stor orätt. Om man läser versen i sin kontext samt studerar vad de auktoritativa Korantolkarna säger om denna vers och andra liknande verser i Koranen så kommer man fram till att det har lite att göra med vänskap såsom den vanligtvis uppfattas.

Denna heliga Koran-vers talar om begreppet ”wilaya”, ett väldigt brett begrepp med många betydelser men ingen av dessa betydelser passar in i begreppet vänskap i vår moderna kontext. Denna vers likt andra liknande verser talar snarare om bundsförvanter, allianser, beskyddare, lojalitet och tillhörighet, särskilt i tid av krig [må Allah låta de krig människor genomgår idag upphöra och må Han bevara Sverige från denna börda]. Den stora Koran-tolkaren och rättslärda, Imam al-Nasafi [d. 710 e.H.] sade: ”Denna vers uppenbarades som förbud mot att ta religionens fiender som bundsförvanter, där man stöder dem, eller söker stöd hos dem, eller bildar broderskap med dem, eller att ni förhåller er till dem såsom ni förhåller er till de troende.” Denna tolkning är gjord utifrån kontexten och andra Koran-verser och hadither, där det är tydligt att förbudet riktas mot de som är fientliga till islam och muslimerna. Ett exempel på detta är:

”Troende! Välj inte till bundsförvanter dem som gör er tro till föremål för hån och skämt, vare sig de hör till dem som mottog uppenbarelsen före er tid eller till förnekarna – men frukta Gud, om ni är sanna troende” [Koranen 5:57]

Vikten av goda vänner

Utifrån dessa verser är det inte långsökt att påstå att även vänskap med någon som är fientligt inställd till det du håller mest heligt i ditt liv inte är något religionen uppmuntrar. Islam uppmuntrar människor till att söka vänskap med goda människor som hjälper en i ens strävan till att bli en ännu godare människa. Ens vänner har utan tvekan stark inverkan på en själv och Profeten ﷺ sade: ”Människan följer sin väns levnadssätt, se därför över vem ni tar som vän.” [Abu Dawud]

Den person vars vänner syndar hamnar förr eller senare i synd. Den som umgås med människor som är kriminella blir förr eller senare kriminell. Den vars vänner använder droger kommer förr eller senare att göra detsamma. Därför är det väldigt viktigt för både föräldrar och ungdomar idag att se över vem man själv och ens barn umgås med och förse och uppmuntra till goda alternativ.

”Troende! Frukta Gud och var tillsammans med de sannfärdiga!” [Koranen 9:119]

Och Gud vet bäst.

Shaykh Salahuddin Barakat